LGT sprendimai dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo

Prieš pradėdama rengti žemės gelmių naudojimo planą, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos priima sprendimą dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Sprendimas galioja iki jame nurodyto objekto žemės gelmių naudojimo plano patvirtinimo. Sprendimas gali būti priimamas, jei tam pačiam objektui nėra galiojančio sprendimo arba patvirtinto žemės gelmių naudojimo plano.

Žemės gelmių naudojimo plano organizatorius – juridinis ir fizinis asmuo bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, vadovaudamiesi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu atlikę planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir turintys žemės savininko ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą vykdyti žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus funkcijas.

Siekdamas organizuoti žemės gelmių naudojimo plano rengimą žemės gelmių naudojimo plano organizatorius Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą priimti sprendimą dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų;
  2. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus;
  3. Žemės savininko ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą vykdyti žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus funkcijas;
  4. Rekomenduojama prie prašymo pateikti planuojamos teritorijos situacijos planą.


Nuo 2022 m. kovo 15 d. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą nutarimą „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (identifikacinis kodas 0961100NUTA00001079) 20.1. str. su teritorijų planavimo dokumentais galite susipažinti Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fonde 116 kab. Kontaktinis asmuo Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyr. specialistas Simonas Danielius, tel. (8 5) 233 5537

LGT sprendimai dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo:

Sprendimų projektai dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo:

Sprendimo pradėti Klaipėdos rajono Kentvainių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.
ico3.gif Sprendimo projektas ir kita informacija
ico3.gif Informacija susipažinimui
​Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2024 m. kovo 13 d.

 

Sprendimo pradėti Kelmės rajono Žvirgždžių smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.
ico3.gif Sprendimo projektas ir kita informacija
ico3.gif Informacija susipažinimui
​Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2024 m. kovo 13 d.

Sprendimo pradėti Klaipėdos rajono Kisinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.
ico3.gif Sprendimo projektas ir kita informacija
ico3.gif Informacija susipažinimui
​Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2024 m. vasario 28 d.

 

Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:

Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
ico3.gif 2024-02-22 Nr. 1-84
ico3.gif Sprendimo projektas ir kita informacija

Sprendimas pradėti Akmenės rajono Karpėnų telkinio klinties išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
ico3.gif 2024-02-22 Nr. 1-83
ico3.gif Sprendimo projektas ir kita informacij

 

Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių III žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių VII smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Joniškio rajono Švėtelės smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Šatrėnų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Mažonų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės smėlio ir žvyro telkinio rytinio sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Radviliškio rajono Kairėnų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą. 
ico3.gif 2023-11-27 Nr. 1-509
ico3.gif Sprendimo projektas ir kita informacija
 

Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Prūseliukų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
ico3 2023-11-16 Nr. 1-489
ico3 Sprendimo projektas ir kita informacija  
ico3Planavimo darbu programa 
ico3 Informacija apie SPAV

ico3Naudojimo plano pagrindinis brėžinys I etapas
ico3Pranešimas apie baigiamąjį etapą 

 
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių III žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Svirnų žvyro telkinio naujo ploto išteklių dalies naudojimo plano rengimą. 
 
Sprendimas pradėti Kupiškio rajono Uoginių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Kėdainių rajono Šilainių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės smėlio ir žvyro telkinio rytinio sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Margių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Zatyšių smėlio ir žvyro telkinio IV sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Plytinės smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Pozingių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės (rytinio sklypo) žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Svirnų II žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Utenos rajono Kiauliupio III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
 
Sprendimas pradėti Raseinių rajono savivaldybės Puodžių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Juodžių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilalės rajono Gvaldų smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Akmenės rajono Menčių telkinio klinties išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Pozingių smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Mažeikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Kaišiadorių rajono Stasiūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Žibininkų III smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Kvesų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Anykščių (VII-1 Sklypo) kvarcinio monomineralinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Vareikių smėlio ir žvyro telkinio žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Butkų telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Plikių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Akmenės rajono Šaltiškių molio telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių VI telkinio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Kvesų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Ramučių smėlio ir žvyro žemės išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio vakarinio sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilalės rajono Ąžuolijos smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto Guobų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių III žvyro telkinio naujo ploto išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Mantromiškių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Margio žvyro telkinio I sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Pasiekų telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Lembertiškio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Miškinių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Piktožių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto Vaidotų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Krivaičių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Prienų rajono Pakumprio smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kėdainių rajono Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Lazdijų rajono Mangaroto žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kalvarijos savivaldybės Trakėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Lakštingalų smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Panoterių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Mažonų II smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių VII smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Merešlėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Skuodo rajono Geldėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ignalinos rajono Kuksų telkinio molio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Kalniškių IV smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Spengių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Juodalaukio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Vilemų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Kerėplio ežero Sapropelio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ignalinos rajono Magunkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Jaskaudžių smėlio telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Bogušiškių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kupiškio rajono Uoginių žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Bernatonių III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Pozingių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto Gariūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Ropėjos telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Vanagų III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Kvesų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilutės rajono Lapynų II smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Palangos miesto Vanagupės (Pajūrio) telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano rengimą
  
Sprendimas pradėti Pagėgių savivaldybės Pagėgių telkinio I sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planą
 
Sprendimas pradėti Utenos rajono Vieteikių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių IV telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Raseinių rajono Kryžkalnio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti pradėti Varėnos rajono Juodžiuko telkinio durpių išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Maudžiorų žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Širvintų rajono Šiaulių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kupiškio rajono Šaukliškių II telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Spengių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių III žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Rokančių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių IV telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Kojelių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Sodelių žvyro ir smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti pradėti Alytaus rajono Bogušiškių žvyro telkinio dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti pradėti Akmenės rajono Karpėnų telkinio klinties išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti pradėti Kėdainių rajono Šilainių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Užvenčio žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų V žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Graužikų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų - 4 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Papiškių žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Piktožių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Pelėdiškių telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Getautės smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Visagino sav Pasamanės ežero sapropelio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
Sprendimas pradėti Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Aleksandriškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
  
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šiūparių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos Imbarės smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti  Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Merešlėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Bernatonių smėlio telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Plungės rajono Jodėnų telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Švenčionių rajono Daukšių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Drąseikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimą
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Getautės telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Pašilių telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Poškų VI telkinio smėlio  išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Žydelių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilutės rajono Medalių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Kisinių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Plungės rajono Kalniškių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilutės rajono Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Bogušiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Selmoniškių žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
ico3 Įsakymas  
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Gegiedždvario telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto savivaldybės Vaidegių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Trumpragio telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono  Gelžinių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Spengių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kalvarijos savivaldybės Juodelių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių IV telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Svirnų žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Molėtų rajono Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimą projektas
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Raguvos telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pasvalio rajono Dagiliškių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Kuršėnų telkinio molio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Kalniškių telkinio dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto savivaldybės Dobrovolės II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kupiškio rajono Šaukliškių žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kaišiadorių rajono Žiežmarių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto Mačiuliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės telkinio (vakarinio sklypo) žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimo pradėti Kėdainių rajono Sirutiškio telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą projektas
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jurbarko rajono Kalnėnų telkinio III sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Kazliškių smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Zarasų rajono Rūsteikių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Petrašiūnų II telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Miškinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Prienų rajono Armanavos smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Spengių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Kurklių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Zalūbiškio durpių telkinio išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Mitkų II smėlio telkinio ištelkių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Kvesų smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Naurašilių II smėlio ir žvyro telkinio IV sklypo žvyro išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybės Tamošaičių plynosios telkinio durpių išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Šalčininkų rajono Rimšiškių durpių telkinio išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Naurašilių II telkinio II sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ignalinos rajono Magunkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Molėtų rajono Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Prienų rajono Padrečių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Švenčionių rajono Lygumų žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Radviliškio rajono Bebrujų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Utenos rajono Kvyklių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Baltromiškės (vakarinio sklypo) telkinio dalies žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII (1) sklypo dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Širvintų rajono Padvarių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilalės rajono Rauško ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Bogušiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Būdos II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Palangos miesto savivaldybės Kunigiškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Kvesų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Šventininkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Bernatonių III telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Šemetų II žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
 Sprendimas pradėti Biržų rajono Likėnų telkinio gydomųjų durpių išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Varėnos rajono Giraitės (II sklypo) smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Brizgų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto Gurelių II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Joniškio rajono Stagarių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Joniškio rajono Minčaičių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Kulbių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Utenos rajono Kiauliupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Mažonų III telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pagirių-Kaišialakių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Mitkų II telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Elektrėnų savivaldybės Jokūbiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pasvalio rajono Talkonių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto savivaldybės Račkūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Toleikių I telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kalvarijos savivaldybės Trakėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Dauliūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus miesto savivaldybės Daniliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Gojaus telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pašilių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Radviliškio rajono Andriūnų telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Mažeikių rajono Varduvos telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimo pradėti Panevėžio rajono Pažambės telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Pijorų telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilkaviškio rajono Pavembrių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Širvintų ir Ukmergės rajonų  Bajorų  telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Getautės II telkinio II sklypo smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono  Zapyškio III telkinio žvyro ir smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kretingos rajono Žibininkų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti  Alytaus  rajono savivaldybės Bogušiškių II  smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti  Elektrėnų savivaldybės Lajaus žvyro ir smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Skuodo rajono Baksčių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Dvarviečių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Šidagių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių III žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Vigantiškių VI žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Prienų rajono Meškapievės smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Toleikių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jurbarko rajono Kalnėnų telkinio I sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Pozingių II žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą: 
 
Sprendimas pradėti Vilkaviškio rajono Karpiejų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Gelžės žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Vaisgėliškio telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Plungės rajono Vieštovėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Telšių rajono Brizgų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Sniegių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Galmenų žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Varaščinos durpių telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Kiškeliškio durpių telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilkaviškio rajono Rasių I smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kėdainių rajono Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilkaviškio rajono Graužinių II žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-V žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilalės rajono Džiaugėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Rimkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Mažonų II smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Utenos rajono Kiauliupio III žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ignalinos rajono Didžiasalio žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kelmės rajono Kalniškių žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Mažeikių rajono Plinkšių durpių telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų - 4 žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Švenčionių rajono Garonių durpių telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Rietavo savivaldybės Jaupėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Plungės rajono Alksnėnų II smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ignalinos rajono Magunkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Švenčionių rajono Jančiūnų II žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Pozingių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pilalės smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Panevėžio rajono Virsnio telkinio žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Raseinių rajono Pumpurų žvyro ir smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]
Sprendimai ir kita informacija apie plano rengimą:
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Gudakiemio telkinio žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Zatyšių IV telkinio dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Kauno rajono Zapyškio III telkinio dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių III telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pagėgių savivaldybės Pagėgių telkinio I sklypo dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Utenos rajono Kvyklių telkinio dalies žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pagėgių savivaldybės Pagėgių telkinio I sklypo dalies žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Palangos miesto Vanagupės telkinio dalies durpių išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Šventininkų žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII sklypo išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Anykščių kvarcinio smėlio telkinio I sklypo išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Ilgajo durpių telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių II telkinio žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 

Sprendimas pradėti Akmenės rajono Šaltiškių telkinio II sklypo molio išteklių dalies naudojimo plano rengimą

 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Akmenės rajono Vegerių klinties telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Klaipėdos rajono Birbinčių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilniaus rajono Pagirių–Kaišialakių žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Rokiškio rajono Prūseliukų žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Žemalėnų smėlio telkinio naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Naujienų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Trakų rajono Mamavio telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Radviliškio rajono Gimbogalos telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Alytaus rajono Padvariškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ukmergės rajono Berzgainių žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šakių rajono Kidulių smėlio telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių VII smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Ignalinos rajono Galų durpių telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Arvydiškės smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Anykščių rajono Vidugirių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Gilvyčių smėlio telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Margių dolomito telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių VI žvyro telkinio naudojimo plano rengimą

Sprendimas pradėti Šilutės rajono Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą

 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šiaulių rajono Arvydiškės smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Zatyšių smėlio ir žvyro telkinio III sklypo dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Raseinių rajono Betygalos smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Raseinių rajono Viduklės smėlio telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių VII smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Vilkaviškio rajono Piliakalnių smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Plungės rajono Kaušėnų smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Tauragės rajono Selmoniškių žvyro telkinio dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilutės rajono Žiogaičių telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Šilutės rajono Juškaičių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą 
 
Sprendimas pradėti Kupiškio rajono Pelyšių smėlio telkinio išteklių naudojimo plano rengimą
 
Sprendimas pradėti Širvintų rajono Bajorų durpių telkinio dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimą
 
Informaciją tvarko Simonas Danielius
Tel. (0 5) 233 5537
Elektroninis paštas   [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-22