Inžinerinių geologinių tyrimų priežiūra

Lietuvos geologijos tarnyba vertina Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitas ir vykdo ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

 

Visa informacija apie vykdomą ūkio subjektų priežiūrą yra  pateikiama šios svetainės skiltyje Administracinė informacija > Ūkio subjektų priežiūra

 

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos tarnybai yra teikiamos vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu NR. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ (nuoroda);
  • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-183 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo“ (nuoroda), jeigu geologiniai ir geotechniniai tyrimai statiniams projektuoti ir naudoti atliekami Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone;
  • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-468 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (nuoroda), kai yra nurodytas techninėje užduotyje.

 

 

Informaciją tvarko Roma Kanopienė

tel. (0 5) 233 2286, el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-02-19