Duomenų teikimas internetu

Lietuvos geologijos tarnyba nuo 2003 metų savo tinklapyje teikia aktualiausių geologinių duomenų peržiūros elektronines paslaugas. 2013 metais įdiegtas naujas elektroninių paslaugų portalas, skirtas Lietuvos geologijos tarnybos tvarkomų informacinių sistemų duomenims viešinti ir teikti. Portalas pasiekiamas adresu https://lgt.lrv.lt/epaslaugos/. Šiame portale naudotojams pateikiami 28 žemėlapiai, virš 80 įvairių ataskaitų ir išrašų formų, kuriomis naudojantis galima susiformuoti detalius duomenų išrašus ar apibendrintas ataskaitas pagal jiems aktualius parametrus.

Naudojantis elektroninėmis paslaugomis galima ne tik naudoti geologinius duomenis, sukauptus Tarnybos informacinėse sistemose, bet ir teikti tarnybai žemės gelmių išteklių gavybos ataskaitas, dokumentus registruojant gręžinius, žemės gelmių tyrimus ir kt. Elektroniniu būdu galima užpildyti ir pateikti 15 duomenų teikimo formų.

Elektroninių paslaugų naudojimas yra nemokamas, išskyrus Žemės gelmių registro duomenų teikimo paslaugas.

Žemės gelmių registro duomenis, taip pat ir gręžinių išrašus, gręžinių pasų duomenis, galima gauti sudarius abonementines sutartis arba pagal vienkartinius duomenų užsakymus, kurie gali būti pateikiami konkrečių objektų duomenims gauti, arba nurodyto objektų kiekio duomenims gauti. Detaliau žr. https://lgt.lrv.lt/epaslaugos/ Pagalba/ Bendra/ ŽGR duomenų užsakymas ir naudojimas.

Atlyginimo už Žemės gelmių registro duomenų vieneto teikimą ir metinio abonentinio mokesčio dydžiai, patvirtinti 2013 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimu Nr. 741 (nuoroda).

Atnaujinimo data: 2024-02-20