Lietuvos geologijos tarnybos veiklos sritys

Lietuvos geologijos tarnybos veiklos sritys

  • Dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, laikantis darnios plėtros principų, ir ją įgyvendinti;
  • Užtikrinti racionalų žemės gelmių išteklių Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje  jūroje, kontinentiniame  šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, tyrimą ir apsaugą;
  • Kaupti, saugoti ir valdyti nacionalinę geologinės informacijos sistemą;
  • Saugoti geologinės aplinkos kokybę, stebėti ir prognozuoti jos pokyčius.

Atnaujinimo data: 2024-02-14