Interesų konfliktų valdymas

 • Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-290 „Dėl viešųjų ir priavčių interesų derinimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas
  2022-02-15 įsakymas Nr. 1-57

 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašas
  2020-07-31 įsakymas Nr. 1-290
   
 • Pareigos, kurias einant Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos privaloma deklaruoti privačius interesus 
  2021-05-07 įsakymas Nr. 1P-27
   
 • Atitikties pareigūnas:
  Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos atitikties pareigūne, vykdančia Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ir privačių interesų prevenciją, stebėseną ir kontrolę, paskirta Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Remeikienė,
  tel. (0 5) 2337715, elektroninis paštas. [email protected] 
   
 • Aktuali VTEK informacija privačių interesų derinimo klausimais
  https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/susijusi-teisine-informacija 

Atnaujinimo data: 2024-02-20