LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

 

LEIDIMAS NAUDOTI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ, IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS, IŠTEKLIUS

Informaciją tvarko Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius

skyriaus vedėja Audronė Dumšienė

tel. (0 5) 213 3436, +370 615 47787, el. paštas [email protected]

 

LEIDIMAS NAUDOTI POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIUS

Informaciją tvarko Hidrogeologijos skyrius
skyriaus vedėja Rasa Radienė

tel. (0 5) 213 6272, +370 677 90313, el. paštas [email protected]

 

LEIDIMAS NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS

Informacija apie leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimą tvarkoma

Informaciją apie leidimus naudoti angliavandenilių išteklius tvarko Giluminės ir naftos geologijos skyrius

skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė
tel. (0 5) 233 3989, el. paštas [email protected]

vyriausioji specialistė Renolda Skaisgirienė

tel. (0 5) 233 0142, el. paštas [email protected]

 

LEIDIMAS NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES

Informaciją tvarko Giluminės ir naftos geologijos skyrius

Skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė

tel. (0 5) 233 3989, +370 686 130577, el. paštas [email protected]

 

Valstybės rinkliava už leidimų išdavimą

Leidimo tipas

Rinkliavos kodas

Rinkliavos dydis už leidimo išdavimą ar tikslinimą*

Rinkliavos dydis už leidimo priedo tikslinimą

Leidimas tirti žemės gelmes

5773

351 EUR

 

Leidimas naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius

5773

423 EUR

255 EUR

Leidimas naudoti gėlo požeminio vandens išteklius

5773

95 EUR

48 EUR

Leidimas naudoti mineralinio požeminio vandens išteklius

5773

341 EUR

171 EUR

Leidimas naudoti angliavandenilių išteklius

5773

1661 EUR

1163 EUR


* Leidimo tikslinimas, kai pasikeičia formalūs leidime nurodyti leidimo turėtojo duomenys – 42 EUR

Atnaujinimo data: 2024-02-20