2023 m. komisijos ir darbo grupės

 

Darbo grupės / komisijos pavadinimas

LGT atstovai

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) geokolekcijų subkomisijos narys

 J. Satkūnas

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato patariamoji konsultacinė taryba

 J. Satkūnas

Lietuvos nacionalinis geologų komitetas, atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos mokslų sąjungoje (IUGS)

 J. Satkūnas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti, Lietuvos Respublikos išskirtinei ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

 J. Čyžienė

Antano Giedraičio fondo valdyba

 J. Satkūnas

Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stebėsenos darbo grupė

 R. Kanopienė
 J. Čyžienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Lietuvos nacionalinis delegatas

 J. Čyžienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Požeminio vandens darbo grupė

 J. Arustienė
 R. Radienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Jūrų geologijos darbo grupė

 A. Damušytė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geoenergijos darbo grupė

 J. Lazauskienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Žemės paviršiaus stebėjimų ir geopavojų darbo grupė

 V. Mikulėnas
 V. Minkevičius
 J. Čyžienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos darbo grupė

 V. Gregorauskienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos INSPIRE Erdvinės informacijos darbo grupė

 J. Čyžienė
 V. Mikulėnas
 A. Dumšienė
 J. Lazauskienė
 V. Gregorauskienė

Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių vandenų komisijos darbo grupė

 J. Arustienė

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo grupė

 R. Guobytė
 A. Damušytė
 D. Karmazienė
 A. Jusienė
 A. Grigienė

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo grupė

 A. Damušytė
 A. Grigienė

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti

 J. Satkūnas
 V. Mikulėnas

1992 m. Tarpvalstybinių vandentiekių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupė

 R. Radienė

Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti

 R. Radienė

Europos Sąjungos užterštų teritorijų valdymo darbo grupė

 R. Radienė

Lietuvos stratigrafijos komisija

 J. Lazauskienė
 J. Satkūnas

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“

 V. Gregorauskienė

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK 57 „Aplinkos apsauga“

 R. Radienė

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK 59 „Geotechnika“

 V. Mikulėnas

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

 J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ redakcinė kolegija

 J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos taryba

 A. Damušytė

Augalų apsaugos produktų registracijos patariamasis komitetas

 V. Gregorauskienė

Mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisija

 R. Radienė

Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje darbo grupė

 A. Dumšienė

Europos mineralinių išteklių politikos gairių grupė

 J. Satkūnas

Direktyvos 2000/60/EB dėl bendrosios vandens politikos įgyvendinimo komitetas

 J. Arustienė

Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės Dirvožemio saugos klausimų pogrupis

 V. Gregorauskienė

Europos Sąjungos Tarybos Aplinkos darbo grupės Komunikato dėl skalūnų dujų pogrupis

 J. Lazauskienė

Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel: (0 5) 233 1535, el. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-02-19