Misija: įgyvendinti valstybės politiką žemės gelmių naudojimo srityje, išsaugant geologinės aplinkos kokybę ateities kartoms, plėtojant geologinės informacijos naudojimą.

Įstaigos strateginiai tikslai: 

  • Užtikrinti žemės gelmių išteklių apsaugą ir tausojimą; 
  • Saugoti geologinės aplinkos kokybę ir prognozuoti jos pokyčius, nuosekliai tiriant žemės gelmes ir diegiant geologine informacija pagrįstas priemones.

LGT veiklos veiklos planai ir prioritetinės kryptys:

 

2015 m. parengta „Lietuvos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių ir gavybos analizė“

Šio dokumento tikslas: pateikti naujausius turimus naudingųjų iškasenų išteklių kiekio ir gavybos būklės duomenis; apžvelgti naudingųjų iškasenų gavybos procesą lemiančius geologinius, prieinamumo, teisinius ir kitus veiksnius; įvardinti svarbiausius valstybės institucijų darbus, skatinančius tausojančią bet efektyvią gavybą, išteklių apsaugą ir gausinimą, aplinkos atkūrimą. Šioje strategijoje nagrinėjamos tik kietųjų naudingųjų iškasenų naudojimo problemos.

ico3.gif Naudingųjų iškasenų gavybos analizė

 

Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel: (0 5) 233 1535, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-20