Informaciją tvarko Reda Reipšleger
tel. +370 679 70763, el.p. [email protected]
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
  
Informaciją tvarko Rasa Smolskutė 
tel. +370 663 51736, el. p. [email protected] 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
    
 
  
 Informaciją tvarko Izabelė Jakšta-Rakalovič
 tel. +370 674 49432, el. p. [email protected]  
 
_______________________________________________________________________________________________________________
  
 
  
 Informaciją tvarko Rasa Ručinskienė
 tel. +370 609 89541, el. p. [email protected]
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius įsakymą „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 23 „Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda)

 
Informaciją tvarko Vilma Stankevičienė 
tel. (0 5) 233 4642, el. p. [email protected]
 
_______________________________________________________________________________________________________________

ico1Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybos ataskaita (išskyrus durpių išteklius) 2-KN
ico1Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybos ataskaita (išskyrus durpių išteklius) 2-KN
ico1Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybos ataskaitos 2-KN priedas (paaiškinimai)

 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymą Nr. 1-28 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 23 „Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda)

 
Informaciją tvarko Kristina Griguolė
tel. +370 674 47571, el. p. [email protected] 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
  
Informaciją tvarko Jurga Arustienė 
tel. (0 5) 233 5605, el. p. [email protected]
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

MS Word dokumentas Sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metinė statistinė ataskaita 1-NF
MS Word dokumentas Sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metinė statistinė ataskaita 1-NF

MS Word dokumentas Metinės statistinės ataskaitos 1-NF 1 priedas (informacija dėl pildymo)
MS Word dokumentas Metinės statistinės ataskaitos 1-NF 2 priedas (paaiškinimai)

 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1-186 „Dėl sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metinės statistinės ataskaitos 1-NF formos patvirtinimo“ (nuoroda)

 
Informaciją tvarko Vilma Stankevičienė 
tel. (0 5) 233 4642, el. p. [email protected]
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Informaciją tvarko Alma Grigienė
tel. (0 5) 213 9053,el. p. [email protected]
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
  
Informaciją tvarko Vidas Mikulėnas 
tel. (0 5) 213 9053, el.p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-20