>

Didesnėje Vilniaus miesto dalyje statybos sąlygos yra sudėtingos dėl kaičių gruntų fizikinių bei mechaninių savybių, požeminio vandens slūgsojimo gylio, inžinerinių geologinių procesų ir reiškinių, žymaus dirbtinio (technogeninio) grunto storio ir paplitimo didelėje miesto dalyje. Šių problemų visuma išdėstyta ir apibendrinta 2012 metais LGT parengtoje ataskaitoje: tekstinėje dalyje ir žemėlapiuose M 1:10 000 (Vilniaus miesto inžinerinių geologinių duomenų bazės sukūrimas: ataskaita / Stankevičiūtė S. (ats. vykd.), Guobytė R.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2012. – 185 p. – 2 d. + apl. + 2 CD: 152 pav. + 6 graf. dok. (9 lapai), 2 žml. – (LGT fondas; Nr. 17108)). Šie duomenys naudojami preliminariam inžinerinių geologinių sąlygų įvardijimui konkrečiose miesto teritorijose, šlaitų stabilumo vertinimui, esamų nuošliaužų stabilizavimo ir kitų aplinkos apsaugos priemonių parinkimui. Potencialūs projekto rezultatų naudotojai – Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių administracijos, teritorijų planavimo dokumentų rengėjai, detalių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų vykdytojai, projektavimo ir statybos įmonės, aplinkos inžinerijos, aplinkosaugos ir aplinkotvarkos institucijos ir kt.


Aukščiau minėtos ataskaitos pagrindu parengtas leidinys:

Vilniaus miesto kvartero geologija ir geomorfologija / Guobytė R., Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2014. – 76 p.: iliustr. 

Atnaujinimo data: 2023-10-16