Žemės gelmių informacijos centras

Adresas: Taikos g. 2, 21371 Vievis

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

 

Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centras (ŽGIC) įkurtas 2015 m. sausio 1 d., reorganizuojant Lietuvos geologijos muziejų. 

foto2.jpg foto3.jpg foto4.jpg foto1.jpg

Apsilankius ŽGIC galima pamatyti:

 • Mechanizuotą kerno saugyklą. Vievyje saugomas 1148 gręžinių kernas (virš 140 km). Kernas – cilindrinis uolienos stulpelis, gaunamas gręžiant koloniniu gręžimu. Jis yra tos vietos geologinis metraštis ir pagrindinis informacijos šaltinis apie žemės gelmes.
 • Riedulių gludinių ekspoziciją. Ši ekspozicija supažindina lankytojus su riedulius sudarančiais mineralais bei susidarymo Žemės plutoje sąlygomis. Ją papildo lauke esančių riedulių ekspozicija.
 • Lauko riedulių ekspoziciją. 4,20 ha plote grupėmis išdėliota daugiau kaip 550 iki 5–6 m³ tūrio riedulių, suvežtų iš įvairių Lietuvos vietovių. Akmenys sugrupuoti į 35 grupes ir išdėstyti pagal jų cheminę sudėtį ir petrografinę klasifikaciją. Parkas sukurtas pagal Kauno botanikos sodo kraštovaizdžio architektės Genės Prakapaitės projektą. Jame yra du vandens telkiniai, gausu lietuviškų medžių ir krūmų.
 • Juozo Dalinkevičiaus (1893–1980) memorialinę ekspoziciją. Ekspozicijoje yra šiuolaikinės Lietuvos geologų mokyklos puoselėtojo, akademiko, prof. dr. J. Dalinkevičiaus asmeniniai daiktai, nuotraukos, geologiniai pjūviai, žemėlapiai, surinkti Lietuvos uolienų pavyzdžiai, ypač įdomi kreidos ir juros periodų belemnitų ir amonitų kolekcija.
 • Lietuvos naudingųjų iškasenų ekspoziciją. Šioje ekspozicijoje rodomi svarbiausi Lietuvos žemės gelmių turtai, lankytojai gali susipažinti su dabartiniais procesais, vykstančiais žemės paviršiaus viršutiniuose sluoksniuose.
 • Alfonso Žukelio paleontologinėje ekspoziciją. Čia stratigrafine tvarka pateiktas 195 fosilijų rinkinys. Tai iš įvairių Rusijos, Ukrainos, Kazachstano vietovių visų geologinių sistemų radiniai. Ekspozicija atspindi Žemės gyvybės evoliuciją nuo paleozojaus iki kainozojaus.
 • Juozo Lisausko retų mineralų kolekciją, kuri supažindina su unikaliais mineralais.
 • Saugomus geologų sukauptus asmeninius archyvus.

Dėl ekskursijų atsakingas asmuo 
Žemės gelmių informacijos centro vedėjas Vytautas Puronas
tel. (0 5) 282 6492
el. paštas [email protected]

 Zemes gelmiu informacijos centras.png

Lietuvos geologijos tarnyba įgyvendino projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0005 „Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“

Projekto esmė – investuojant ES struktūrinių fondų lėšas, rekonstruoti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro pastatą, pertvarkyti aplinką bei įrengti naujas ekspozicijas, taip pritraukiant daugiau lankytojų, kuriems būtų teikiama informacija apie geologinę aplinką, vykdomos edukacinės programos moksleiviams ir studentams.

Įgyvendinus projektą rekonstruotas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centro pastatas, atnaujinta aplinka bei ekspozicija.

Įgyvendinus projektą bus patenkinami visų tikslinių grupių poreikiai – darbo ir kerno tyrimo sąlygų pagerinimas, paslaugų kokybės pagerinimas, informacinės–šviečiamosios veiklos įvairinimas pramogomis.

Projektu bus prisidedama prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ stebėsenos rodiklių:

 • „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“, rodiklio kodas – P.B.209, (numatomo apsilankymų skaičiaus padidėjimas skaičiuojamas lyginant su 2013 metų duomenimis) – planuojama, kad apsilankymų Žemės gelmių informacijos centre skaičius padidės mažiausiai 7000.
 • „Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės“, rodiklio kodas – P.S.336, (galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. – 25 įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės) – planuojama, įgyvendinti vieną priemonę (suorganizuoti  renginį, skirtą pristatyti atnaujintą infrastruktūrą, parengti bukletus).
 • „Atnaujinti aplinkosauginiai-rekreaciniai objektai“, rodiklio kodas – P.N.074, (galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. – 5 atnaujinti aplinkosauginiai- rekreaciniai objektai) – atnaujintas vienas aplinkosauginis-rekreacinis objektas.

Sutarties pasirašymo diena 2016-12-09

Projekto veiklų pabaiga 2020-12-31

Projekto išlaidų suma 2 295 900,25 Eur

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Atnaujinimo data: 2024-02-19