Požeminio vandens monitoringas

Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) vykdo požeminio vandens monitoringą pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą visos šalies mastu. Pagrindinis šios programos uždavinys – vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo šaltinius, požeminio vandens cheminę būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius. Požeminio vandens monitoringo darbų programą sudaro nuolatiniai požeminio vandens lygio matavimai ir požeminio vandens mėginių ėmimas ir jų laboratoriniai tyrimai. Stebimi 144 gręžiniai, 122 vandenvietės ir privačiose valdose esantys gręžiniai, – juos naudojame tyrimams atlikti. Turime visą įrangą ir kvalifikuotų specialistų patikimai paimti mėginių ir tinklo priežiūrai.

74 gręžiniuose yra įrengti automatiniai vandens lygio ir temperatūros matuokliai. Iš dvidešimties postų duomenys kartą per dieną perduodami telemetrine sistema į Lietuvos geologijos tarnybą.

LGT publikuoja Požeminio vandens monitoringo ataskaitas kas penkerius metus skiltyje Leidiniai > Požeminio vandens monitoringai

LGT rengia metodines rekomendacijas įvairaus lygio ir tipo grunto ir požeminio vandens monitoringui organizuoti ir vykdyti (savivaldybių, ūkio subjektų). Konsultuoja ūkinės veiklos vykdytojus ir įmones, kurios rengia monitoringo programas ir atlieka darbus.

 Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos 

LGT valdo ir tvarko Požeminio vandens informacinę sistemą (PožVis), joje kaupiami visų lygių monitoringo duomenis. Hidrogeologinių žemėlapių duomenis išrašais ir statistinėmis lentelėmis teikiami dirbantiems specialistams geologijos ir aplinkos apsaugos srityse, studentams, taip pat visiems besidomintiems požeminiu vandeniu.

https://lgt.lrv.lt/epaslaugos/ 
Duomenų gavimas iš sistemų: Požeminio vandens informacinė sistema (PožVis)

 

Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas

Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas siekiant stebėti, vertinti bei prognozuoti ūkinės veiklos daromą poveikį gamtinės aplinkos kokybei tam, kad galima būtų užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Požeminio vandens monitoringas yra privalomas:

  • požeminio vandens vartotojams (vandenvietėms, imančioms daugiau kaip 100 m3/d) ir
  • ūkinės veiklos vykdytojams, kurie patenka į potencialių teršėjų sąrašą.

 

Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal kiekvienam ūkio subjektui 3–5 metų laikotarpiui paruoštą individualią monitoringo programą, kurią raštu derina Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) ir regionų aplinkos apsaugos departamentai. Stebėjimo rezultatai teikiami anksčiau minėtoms institucijoms ir saugomi Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėse.

  

 

Informaciją tvarko Jurga Arustienė
tel. (0 5) 233 5605, el. paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-19