Žemės gelmių registro duomenų teikimas

Žemės gelmių registro duomenų teikimas

Paslaugos rezultatasŽemės gelmių registro duomenų išrašas, statistinė ataskaita
Paslaugos tipasNeelektroninė / Elektroninė paslauga
Paslaugos gavėjai Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; 
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; 
Juridiniams asmenims verslo tikslais; 
Fiziniams asmenims verslo tikslais.
Paslaugos aprašymas

Asmuo turi pateikti prašymą. Prašyme nurodomas prašymą pateikusio asmens pavadinimas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, reikalaujami duomenys, duomenų pateikimo būdas.

ico3.gif Žemės gelmių registro duomenų teikimo sutartis

ico1.gif Žemės gelmių registro duomenų teikimo sutartis

Paslaugos įkainiai

Žemės gelmių registro (toliau – registras) išrašų apie registro objektą teikimas raštu:

  • iš registro išteklių dalies 4,30 EUR;
  • iš registro gręžinių dalies 3,15 EUR;
  • iš registro tyrimų dalies 3,15 EUR;

 

Registro išrašų apie registro objektą teikimas elektroninių ryšių tinklais:

  • iš registro išteklių dalies 2,30 EUR;
  • iš registro gręžinių dalies 1,15 EUR;
  • iš registro tyrimų dalies 1,15 EUR;

 ico1.gif Nutarimas dėl atlyginimo už Žemės gelmių registro duomenų vieneto teikimą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo

Paslaugos trukmė

14 darbo dienų.

Užmokesčio gavėjo duomenys

Banko pavadinimas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Sąskaitos numeris: LT804040063610001045
Banko adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius
SWIFT MFRLLT22

Paslaugos teikėjasKietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyriausioji specialistė
Rasa Smolskutė
Tel. (0 5) 233 4647
El. p. [email protected]
Paslaugos teikimą 
reguliuojantys teisės aktai
• Žemės gelmių registro nuostatai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ (nuoroda)
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 741 „Dėl Atlyginimo už žemės gelmių registro duomenų vieneto teikimą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“  (nuoroda)

Atnaujinimo data: 2024-02-20