Geologinės informacijos teikimas

Paslaugos rezultatasGeologinės informacijos suteikimas
Paslaugos tipasNeelektroninė / Elektroninė paslauga
Paslaugos gavėjai Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; 
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; 
Juridiniams asmenims verslo tikslais; 
Fiziniams asmenims verslo tikslais.
Paslaugos aprašymas

Asmuo turi pateikti prašymą. Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi Pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

ico3.gif Prašymo forma

Apriboto naudojimo geologinės informacijos teikimo sąlygos:

  • valstybės institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę jos reikalauti,
    pateikus raštišką prašymą Tarnybai;
Neriboto naudojimo geologinė informacija yra laisvai prieinama Pareiškėjams ir teikiama šiame Tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis:
  • pagal žodinį Pareiškėjo prašymą (teikiama ta geologinė informacija, kurią nesudėtinga ir įmanoma pateikti žodžiu, jeigu Pareiškėjas nereikalauja pateikti jos raštu;
  • pagal rašytinį Pareiškėjo prašymą.
Pareiškėjams teikiama tik techniškai sutvarkyta ir į Tarnybos apskaitą
įtraukta geologinė informacija
Paslaugos inicijavimo formaPareiškėjo pateiktame rašytiniame prašyme turi būti:
  • nurodytas Pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba (fizinio asmens) vardas ir pavardė, taip pat adresas ir telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Pareiškėjas jį turi, arba juridinio asmens ar asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas ir buveinės adresas;
  • tiksliai apibūdinta prašoma informacija arba pageidaujamų gauti dokumentų pavadinimus;
  • nurodyta pageidaujama informacijos pateikimo forma;
  • siekiant, kad prašoma geologinė informacija Tarnybos darbuotojų būtų surinkta bei pateikta kiek galima išsamiau ir tinkama forma, pageidautina, kad būtų nurodytas tikslas kuriam ši informacija bus naudojama.
Paslaugos teikėjasInformacijos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Inga Vilkanec
Tel. (0 5) 233 5671
El. p. [email protected]
Paslaugos įkainiai

1. Darbuotojo, dirbančio kompiuterinėje darbo vietoje,
1 valandos darbo kaina – 8,37 €
2. Kopijavimo paslaugų įkainiai:

 A4 formato juodai-balto teksto lapo atspausdinimas ar kopija

- 0,05 €

 A4 formato spalvoto teksto lapo atspausdinimas

- 0,34 €

 A0 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas

- 7,24 €

 A0 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas

- 16,94 €

 A1 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas

- 6,37 €

 A1 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas

- 8,46 €

 A2 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas

- 3,62 €

 A2 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas

- 4,20 €

 A3 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas

- 2,46 €

 A3 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas

- 2,78 €

Informacijos pateikimo užklausos yra nelygiavertės pagal pobūdį, tematiką ir pateikimo informacijos kiekį, todėl konkrečiai paslaugai apmokėjimo įkainis paskaičiuojamas pagal faktines darbo laiko ir medžiagų sąnaudas.

Paslaugos suteikimo terminas

14 kalendorinių dienų

Paslaugos teikimą 
reguliuojantys teisės aktai
• Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (nuoroda)

Atnaujinimo data: 2024-02-20