>

Šiauliai, 1997 (M 1:50000)

Šiauliai patenka į regioną, kuriam 1997 metais buvo sudarytas inžinerinis geologinis 1:50 000 mastelio žemėlapis, kuris apibendrintai atspindi šio regiono inžinerines geologines sąlygas. Šio žemėlapio pagrindas yra kvartero nuogulų geologinis, geomorfologinis ir gruntinio vandens slūgsojimo gylio žemėlapiai. Gruntai suklasifikuoti ir identifikuoti pagal Lietuvos standartą (LST 1445: 1996). Šiame žemėlapyje pavaizduota:

  • viršutinės litosferos dalies iki 10-15 m gylio geologinė sandara (iki statinių aktyvaus poveikio apatinės sferos ribos);
  • gruntų inžinerinės geologinės grupės ir pogrupiai, išskirti pagal gruntų fizikines ir mechanines savybes;
  • hidrogeologinės sąlygos - gruntinio vandens slūgsojimo gylis ir agresyvumas normalaus skvarbumo betonui;
  • geologiniai procesai ir reiškiniai.

Gruntams apibūdinti, jų inžinerinėms geologinėms grupėms ir pogrupiams išskirti bei suvestiniam inžineriniam geologiniam pjūviui sudaryti panaudota ir statistiškai apibendrinta per 7 tūkstančių gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių.

Šiaulių regiono inžinerinis geologinis 1 : 50000 mastelio žemėlapis 
(Bucevičiūtė, Račkauskas, 1997)

Siauliu regiono inz-geol zemelapis_1997.jpg

Šiaulių regiono inžineriniai geologiniai pjūviai 
(Bucevičiūtė, Račkauskas, 1997)

Siauliu regiono A-B PJUVIAI_1997.jpg

Šiaulių regiono inžinerinio geologinio žemėlapio legenda 
(Bucevičiūtė, Račkauskas, 1997)

Siauliu regiono inz-geol zemzlapio legenda_1997.jpg

 

Bibliografija:

Ataskaita: Specialus geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu Šiaulių plote / Marcinkevičius V. (ats. vykd.), Šliaupa S., Karmazienė D., Aleksa P., Stančikaitė M., Repšienė R., Račkauskas V., Bucevičiūtė S., Gregorauskienė V., Korabliova L., Šečkus R., Piepolienė V., Alminas A., Kanopienė R.; Lietuvos geologijos tarnyba. - Vilnius, 1997. - 17 d. - 1672 p. + 3 apl. +197 žml. + CD : 161 pav. + 71 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.4601).

Santrauka: Geologinis M 1:50 000 kartografavimas Šiaulių plote [Geological mapping of Šiauliai area at a scale of 1:50 000] / Aleksa P., Bitinas J., Dansevičienė D., Gedžiūnas P., Kanopienė R., Karmazienė D., Marcinkevičius V., Piepolienė V., Račkauskas V., Repšienė R., Šliaupa S. // Lietuvos geologijos tarnybos 1997 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania: Annual Report 1997. - Vilnius : LGT, 1998. - P. 33-37. - Santr. angl.

Leidinys: Šiaulių krašto geologija = Geology of the Šiauliai area / Gedžiūnas P., Gregorauskienė V., Kanopienė R., Karmazienė D., Korabliova L., Lazauskienė J., Mikulėnas V., Piepolienė V., Račkauskas V., Rinkevičienė L., Satkūnas J., Šliaupa S.; ats. red. Satkūnas J.; Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos geologijos tarnyba, UAB „Utenos Indra“. - Vilnius-Utena, 2006. - 135, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale. – 55

Atnaujinimo data: 2023-10-16