2024-01-11

Neįteisintų individualių gręžinių registravimas

Individualiai apsirūpinantys geriamuoju gėlu vandeniu gyventojai, kuriems nereikalingas leidimas naudoti gėlo požeminio vandens išteklius, nuo šiol Žemės gelmių registre gali patys pateikti duomenis gręžiniui registruoti ir atsispausdinti įregistruoto Gręžinio pasą.

Registruojant individualų gręžinį, duomenys gali būti teikiami per Lietuvos geologijos tarnybos el.paslaugas, vartotojams jungiantis prie sistemos per Elektroninius valdžios vartus (internetinės bankininkystės priemonėmis, asmens tapatybės kortele ar elektroniniu parašu). 

Instrukcija, kaip įrašyti duomenis į Žemės gelmių registrą naudojantis elektroninėmis paslaugomis:

Pildant paraišką reikia pateikti atskirais failais (pdf arba jpg formatais): 1) savivaldybės paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį (paraiškos forma), 2)  savivaldybės administracijos pritarimą naudoti gręžinį, 3) savivaldybės vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, 4) žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (gręžinio apsaugos zona) 1-ąja juosta.

Taip pat galima kreiptis elektroniniu paštu (adresu [email protected]) arba per Nacionalinę elektroninių siuntų e. pristatymas informacinę sistemą pateikiant pasirašytą prašymą (ico3.gif nuorodaico1.gif nuoroda) bei užpildant neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją (ico3.gif nuorodaico1.gif nuoroda).

PASTABA! Prašome teikti dokumentus tik vienu pasirinktu būdu (per el. paslaugas arba elektroniniu paštu, arba per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą, arba fizinio pristatymo būdu (Lietuvos geologijos tarnybai S. Konarskio g. 35).

Brošiūros Neįteisintų gęžinių registravimas ŽGR 2024 -A5 viršelis.jpg  Leidinys ico3.gif Neįteisintų gręžinių registravimas Žemės gelmių registre