Lygios galimybės ir įvairovė

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.

2022-04-06 Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1-144„Dėl Lygybės priemonių įgyvendinimo 2022–2024 m. plano patvirtinimo“ (nuoroda).

Atnaujinimo data: 2023-10-13