Korupcijos prevencija

Šios programos nuostatos taikomos Aplinkos ministerijai, įstaigoms prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms. 

 ico3.gif  Aplinkos ministerijos kovos su korupcija programa

 

2022 m. sausio 12 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-12 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ (nuoroda).

Antikorupcinio elgesio taisyklės (nuoroda)

 

Už korupcijos prevenciją, išskyrus viešųjų ir privačių interesų derinimo ir lobizmo sritis, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos atsakingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (https://am.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/padalinys-atsakingas-uz-korupcijos-prevencija)

Už viešųjų ir privačių interesų derinimo ir lobizmo sritis atsakingas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Teisės ir administravimo skyrius.

 

Informaciją tvarko Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Valdenas
tel: (0 5) 233 7715, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-20